Naše služby

Laboratorní diagnostika

Naše laboratoře vám poskytují již více než 10 let komplexní služby v oblasti laboratorní medicíny, a to ve všech těchto odbornostech: biochemie, hematologie, mikrobiologie, imunologie, cytologie, genetika, toxikologie a patologie. ... Více
Laboratoře jsou také držitelem Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO 15189:2013 a pravidelně se podrobují kontrolním cyklům externího hodnocení kvality laboratoří SEKK a EHK.

Ambulantní služby

Nabízíme také služby našich medicínských specialistů v odbornostech praktické lékařství a hematologie. Kromě odborných konzultací a lékařských vyšetření, je samozřejmostí také zprostředkování všech druhů laboratorních vyšetření s následnou individuálně ... Více
plánovanou terapií.

Odběry a svoz vzorků

Pro všechny smluvní partnery zajišťujeme zdarma denně svoz biologického materiálu dle vzájemně dohodnutého harmonogramu. Samozřejmostí je dodržování veškerých bezpečnostních a hygienických předpisů a předpisů pro transport biologických vzorků, jako jsou ... Více
ochrana před nárazem, dodržování teploty aj. Svoz statimových vyšetření pro vás rádi zajistíme po dohodě s dispečerem svozové služby.

Rychle dostupné výsledky

Neustále optimalizujeme proces zpracování biologického materiálu a následného vyhodnocení, abychom mohli výsledky uvolnit co nejdříve od přijetí vzorků. Výsledky vždy předáváme neprodleně po jejich uvolnění, a to v tištěné podobě prostřednictvím svozové služby, poštou, či ... Více
elektronicky. Elektronická cesta lékaři zajistí okamžitý bezplatný přístup k již hotovým výsledkům s možností importu výsledků do ambulantních programů. Uvolňování výsledků je nepřetržité v pravidelných intervalech, výsledky jsou k dispozici ihned po jejich lékařské kontrole. Výsledky statimových vyšetření jsou sdělovány telefonicky na číslo uvedené na žádance laboratorního vyšetření.

Likvidace nebezpečného odpadu

Zajistíme nejen svoz a likvidaci nebezpečného odpadu, ale také veškerou nezbytnou a obsáhlou administraci s tím spojenou, a to vždy v souladu se všemi zákonnými požadavky. Likvidace odpadů se řídí Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhláškou 381/2001 Sb., k dispozici ... Více
je i Metodický pokyn k nakládání s odpady ve zdravotnictví. Pro likvidaci odpadu je za potřebí s naší společností uzavřít smlouvu, jejíž návrh Vám rádi zašleme na vyžádání.

IT služby

Našim klientům nabízíme zdarma také podporu v rámci elektronického přenosu výsledků. K přenosu souborů máme připravené zabezpečené řešení, které Vám zajistíme včetně instalace a profesionální podpory. Komunikace elektronických výsledků případně i elektronických ... Více
žádanek mezi naší laboratoří a nemocničními a jinými většími zdravotnickými zařízeními je řešena individuálně v závislosti na specifických požadavcích. IT služby pro Vás rádi zajistíme po dohodě s IT oddělením.

Poradenství konzultantů služeb

V Citylab věříme, že nejen služba samotná, ale i doplňkový servis, mají velkou úlohu ve snaze o dosažení maximální spokojenosti našich klientů. Naši konzultanti služeb, odborně proškolení pro zajišťování obchodní činnosti a podpory bezproblémového fungování obchodních ... Více
vztahů, jsou připraveni se Vám věnovat. Stačí si vybrat konzultanta, který je Vám nejblíže.

Poradenství laboratorních pracovníků

Pokud máte jakékoliv dotazy v rámci laboratorní diagnostiky, jsou Vám k dispozici naši odborní laboratorní pracovníci. A to vždy v průběhu pracovního dne, v případě mikrobiologie v sobotu dopoledne. ... Více

Spolupráce s Citylab

Ještě nemáte perfektního partnera v oblasti laboratorních služeb?

    Napište nám